આંતરિક સર્વર ભૂલ

સર્વર એક આંતરિક ભૂલ અથવા ખોટી ગોઠવણીનો સામનો કરે છે અને તમારી વિનંતી પૂર્ણ કરવામાં અસમર્થ હતું.

કૃપા કરીને સર્વર એડમિનિસ્ટ્રેટરનો સંપર્ક કરો [ઇમેઇલ સુરક્ષિત] આ ભૂલ ક્યારે આવી તે વિશે અને આ ભૂલ પહેલાં તમે કરેલી ક્રિયાઓ વિશે તેમને જાણ કરવા.

આ ભૂલ વિશે વધુ માહિતી સર્વર ભૂલ લોગમાં ઉપલબ્ધ હોઈ શકે છે.

વધુમાં, વિનંતીને હેન્ડલ કરવા માટે Error Document નો ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે 500 આંતરિક સર્વર ભૂલ આવી હતી.


www.walter-controlvalve.com પોર્ટ 80 પર અપાચે સર્વર